Ange deltagarbarnets uppgifter.
Ange kontaktuppgifter till vårdnadshavare.